Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Βασιλική Καρπατσέλη

Κουκλίτσα και σε ασπρόμαυρη φωτογραφία η Βασιλική Καρπατσέλη