Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Καλός πολίτης Χριστοφορε

Απολύθηκε από τον στρατό ο Χριστόφορος Κουτσοπόδιωτης, καλός πολίτης