Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Χρόνια πολλά Τζούλια

Τριάντα ενός χρόνων κουκλάρα έγινε η Τζούλια Κόλλια, χρόνια πολλά