Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα προπονήσεων του ΣΔΥ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα προπονήσεων των ακαδημιών του ΣΔΥ
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 τμήματα:
- Νήπια και προνήπια με την Νίκη Λουμάνη
- 1η-3η δημοτικού με την Ελπίδα Καρκαλάτου
- 4η-6η δημοτικού με τον Γιώργο Καραπάνο
Οι εγγραφές συνεχίζονται!