Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021

Να σάς ζήσει

Τις καλύτερες ευχές μου στον Δημήτρη Χατζήξενοφών και την Νάντια Λάιου, για το νέο μέλος της οικογένειας τον κούκλο μπέμπη