Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Χρόνια πολλά Λουκία

Δέκα Επτά χρονών κουκλί έγινε η Λουκία Μπουντούρη, χρόνια πολλά