Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Χρόνια πολλά Δήμητρα

Είκοσι τριών χρόνων κουκλί έγινε η Δήμητρα Μπούρη, χρονιά πολλά