Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Paparazzi

Δεν πρόλαβα να καθίσω στο ΕΝ ΛΕΥΚΏ, αμέσως να με βγάλει φωτογραφία ο paparazzi Ανέστης Σαρόγλου