Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Γιώργος και Φωτεινή

Τις καλύτερες ευχές μου στον Γιώργο Τσιούλο και την Φωτεινή Μπίσκου που παντρεύτηκαν