Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

Προσφορά στο Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου από τον Γιάννη Δρίτσα

Ο Γιάννης Δρίτσας χάρισε στο σχολείο του Δρεπάνου μια μεγάλη κι αξιόλογη σειρά βιβλίων

 .Είναι η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο ,δερματόδετα βιβλία με cd - Rom ως συμπληρωματικό υλικό και πηγές ,καθώς και αντίγραφα από πίνακες που συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα.Ακόμη, και μια μικρή σειρά με την Παγκόσμια Γεωγραφία από το National Geographic . Οι παραπάνω τόμοι θα γεμίσουν κάποια ράφια της βιβλιοθήκης και θ αξιοποιηθούν από τους μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και αντίστοιχες διδακτικές ενότητες.Το σχολείο οφείλει να απολαμβάνει και να διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους ,όταν προέρχονται από την κοινωνία και την οικογένεια. 
Γιατί έτσι αποδεικνύει έμπρακτα ότι : η συνεργασία της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινότητα είναι δυνατόν να καταστήσει το δημόσιο σχολείο
 " πολύτιμο κύτταρο στην κοινωνία" .
Για μας αυτή η συνύπαρξη είναι η κουλτούρα που προωθούμε, η ταυτότητα του σχολείου μας κι η καλύτερη αξιολόγηση!!😍 Ευχαριστούμε πολύ!!
Τονίζει η διευθύντρια του σχολείου