Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Κώστας Παναγιώτου

Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ο Κώστας Παναγιώτου, ελπίζω να τάισε και τα περιστέρια