Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Τζουρο και Γιώργος

Πρωί πρωί Δευτέρας ήλθε ο Τζούρο στο 
ΕΝ ΛΕΥΚΏ να δει τον Γιώργο Μωραίτη