Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021

Το γήπεδο του Τολού από ψηλά

Πανοραμική, φανταστική θέα από ψηλά στο νέο γήπεδο του Τολού