Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Δημήτρης Γιαννάκης Κώστας Οικονόμου

Και πίνω πίνω μπύρες
Δημήτρης Γιαννάκης και Κώστας Οικονόμου μετά από μια ακόμα επιτυχία