Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021

Σοζων

Πάρα πολλές ομάδες ακόμα και μεγαλύτερων  κατηγοριών θα ήθελαν για πρόεδρο τον Σόζων Λαμπριανό
Τυχερός ο Φοίνικας που έχει τέτοιο πρόεδρο