Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Πιτσάκης

Παρών στον πρώτο αγώνα του ΚΑΟΚ ο κ.Πιτσάκης, χορηγός της Κορινθιακής ομάδας
Ο.κ.Πιτσάκης κατάγεται από τις Λίμνες της Αργολίδας