Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Γιώργος και Ναυσικά

Στο Ρέθυμνο ήταν ο Γιώργος Μαρινάκης να δει την αδελφή του Ναυσικά που παρέλαζε