Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο δ.σ. της ΕΣΚΑΚ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο δ.σ. της ΕΣΚΑΚ
Πρόεδρος βέβαια ο Γρηγόρης Χρόνης και τα υπόλοιπα μέλη είναι

Α αντιπρόεδρος Σταμάτη Λαμπρινή
Β αντιπρόεδρος Καπετάνιου Αναστασία
Γενικός γραμματέας Ρέππας Κώστας
Ειδικός γραμματέας Λαμπρόπουλος Ιωάννης
Ταμίας Κώρος Πέτρος
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Μιχόπουλος Ιωάννης
Έφορος Καρκουλης Δημήτρης
Μέλη
Σακελλάρης Δημήτρης
Καμπύλης Άγγελος
Κούτσης Απόστολος