Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Πέρι Γιάννης και Αδαμαντίδης

Μαζί με τον Θέμη Αδαμαντίδη, Περικλής Μπαφίτης και Γιάννης Ρηγόπουλος