Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Γιώργος Βούρδουλας

Δεν υπάρχει κρύο για τον Γιώργο Βούρδουλα καιμε αυτή την θερμοκρασία στην θάλασσα