Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021

Αγγελική Μαρλαγκουτσου

Και στους αγώνες στο Τολό ανέβηκε στο βάθρο η Αγγελική Μαρλαγκούτσου-το μετάλλιο στην κόρη  της