Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Χρήστος Γκούμας

Και μέσα στην κακοκαιρία ο Χρήστος Γκούμας για μπανάκι στην Αρβανιτιάς