Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Στο Rosso

Πασπαλιάρης Αντώνης και Πασπαλιάρης Παναγιώτης απολαμβάνουν το ποτό τους στο Rosso