Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Πολίτης ο Θοδωρής Κουβάτσος

Απολύθηκε από το ναυτικό ο Θοδωρής Κουβάτσος, καλός πολίτης