Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Πρόεδρος

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Χρήστος Κουτρουφίνης  ο πρόεδρος του Λάλουκα με τις επιτυχίες της ομάδας