Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Μπούνος και Λάμπης

Χρήστος Μπούνος και Λάμπης Καρκαγκέλης χαμογελαστοί μπροστά στον φακό