Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Στηρίζει τον Iron Mike ο Γρήγορος

Τι Ψητοπωλείο Γρήγορος 
 στηρίζει στην  προετοιμασία του Iron Mike
Γρήγορος και στην σωματική διάπλαση