Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

Αγγελική Τρίγκα

Η Αγγελική Τρίγκα ήταν κομισάριος στον αγώνα του ΟΙΑΚΑ, και βέβαια ομόρφυνε το γήπεδο