Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Στις 22 ξεκινούν και πάλι τα πρωταθλήματα του μπάσκετ

Συνεδρίασε υ διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ και αποφάσισε όπως στις 22και23 του μήνα ξεκινήσουν και πάλι τα πρωταθλήματα στο μπάσκετ
Φυσικά τηρώντας όσα λέει το υγιειονομικό πρωτόκολλο
Τα εθνικά.πρωταθληματα θα συνεχιστούν από εκεί.που διακόπηκαν για τα τοπικά πρωταθλήματα αυτό είναι δύσκολο αφού θα υπάρχουν προβλήματα με τις ώρες στα κλειστά