Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Κόρο και Ρέμος

Για καφεδάκι στο Acanto  ο Κόρο και ο Ρέμος τον παρακολουθεί από την μπάρα