Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Ελισάβετ

Δεν χρειάζεται να γράψω για την ομορφιά της Ελισάβετ Τζιάφα η φωτογραφία μιλάει