Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

Ελπίδα Καρκαλατου

Τίς καλύτερες ευχές για το νέο έτος μας εύχεται η πρωταθλήτρια του στίβου Ελπίδα Καρκαλάτου