Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Τέσσερα χρόνια Καφέ ΣΤΑΘΜΌΣ

Τέσσερα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το Καφέ ΣΤΑΘΜΌΣ, πάντα επιτυχίες