Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Νίκος και Μαριλία

Τίς καλύτερες ευχές μου στον Νίκο Καλογερογιάννη και την Μαριλία Δάναινα που παντρεύτηκαν