Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Μαρία Ράλλη

Η πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΤ Μαρία Ράλλη με τον Μπουρούση που μάλιστα είναι κουμπάρος της