Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Τζαιδας


Αν δεν του φτιάξουν πρωτα τα μαλλιά δεν μπαίνει στο γήπεδο...ο
Αλέξανδρος Τζαιδας