Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Το νέο αστέρι της Αργολικής διαιτησίας η Μαρία Δανοπουλου

Μαρία Δανοπουλου λέγεται το νέο αστέρι της Αργολικής διαιτησίας
Είναι μόλις 16 ετών και ήδη όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για αυτό το κορίτσι
Έχει όλα τα προσόντα να πάει πολύ ψηλά στην διαιτησία