Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Προεπιλογή της εθνικής έγινε στην Κόρινθο

Προπόνηση της Εθνικής Ελλάδος Κ-15 Κ-14 έγινε στην Κόρινθο
Ήταν το Κλιμάκιο προεπιλογής Αργολίδα Κορινθία Αρκαδία