Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Καλή εμφάνιση στην Τρίπολη οι αθλητές του ΣΔΥ


Πολύ καλή εμφάνιση στους αγώνες στην Τρίπολη και από τα άλλα παιδιά του ΣΔΥ
- Δημήτρης Καλόγηρος στα 80μ
- Πάνος Δαγρές στα 80μ
- Γεωργία Αντωνίου στα 80μ
- Παπαντωνίου Αναστασία στα 80μ
- Κωτσιοπούλου Αναστασία στα 100μ
- Τσιομπάνου Πέτρος στα 100μ