Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Αικατερίνη Αιμιλία

Αικατερίνη Αιμιλία το όνομα που πήρε η κορούλα του Δημήτρη Κόλλια και της Ολυμπίας
Τις καλύτερες ευχές μου