Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Γιώργος Λαζαροπουλος

Βόλτα στο Ναύπλιο με το καινούργιο αυτοκίνητο ο Γιώργος Λαζαροπουλος