Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Μαριάννα
Για την Ρόδο έφυγε η Μαριάννα Χονδροπουλου όπου θα δουλέψει σε μεγάλο ξενοδοχείο