Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Τάκης και Σπύρος

Τάκης Κολεβεντης και Σπυράκος Αντωνόπουλος στο κολυμβητήριο Ναυπλίου