Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Γιώργος Γεωργόπουλος

Σε 7,11 έκανε ο Γιώργος Γεωργόπουλος, την διαδρομή Πορτοχέλι-Βερβεροντα