Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Στου ΤΣΑΚΊΡΗ

Στου ΤΣΑΚΊΡΗ όχι μόνο απολαμβάνεις τα καλύτερα ψαρικα, αλλά κανείς και τις καλύτερες παρέες