Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Αλέξανδρος

Στο φυσικοθεραπευτηριο του Βασίλη Σιδέρη κάνει την αποκατάσταση ο ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τερεζιου