Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε για βλάβες με την ΔΕΥΑΡΜ

Στο τηλέφωνο 2751023505 και ηλεκτρονικά στο deyaar-m.gr μπορείτε να δηλώσετε τις βλάβες που τυχόν υπάρχουν στην ΔΕΥΑΡΜ