Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Μουσικό ταξίδι με το σχήμα του Αλέκου Βρεττου

Στις εκδηλώσεις fixti art συμμετέχει ο μουσικός από το Άργος Αλέκος Βρετός
Το Σάββατο στην οικία Αετολιθι στα Φυχτια