Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Χρήστος και Θοδωρής

Οι παιχταραδες Χρήστος Καπλατζης και Θοδωρής Πούτσι ήταν στο ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ