Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Παναγιώτης και Κατερίνα

Τις καλύτερες ευχές μου στον Παναγιώτη Καλαλα και την Κατερίνα Μπαναγη που παντρεύτηκαν